Friday, February 07, 2014

tarombo simanjuntak sian Simpang Raja

|raja batak|

|guru tatea bulan| |raja isumbaon|

|tuan sorimangaraja| |raja asi asi| |sankar somalindang|

|op raja nabolon| |raja namangarerak| |tua n sorbadibanua|

|sibogat ni pohan| |si paet tua| |silahis sabungan| |raja oloan| |raja huta lima| |raja sumbah| |raja sobu| |raja naipospos|

|tuan sihubil| |tuan somanimbil| |tuan dibagarna| |raja sonak malela|

|raja siahaan| |raja marsundung simanjuntak| |tuan maruji hutagaol|

|pasuratan| |mardaup| |raja sitombuk| |raja huta bulu|

|raja odong| |tumonggo tua|

|bursok ronggur| |bursok datu| |bursok pati|

|datu malela| |langgak ulu barang| |oppu hasiholan| |ampa moto|

|mandurahim| |bolak hambing| |tuan martahi| |guru humuntal|

|ompu radja huala| |ompu natumikka| |ompu tuan|

|ompu sori morba| |ompu tarlondur| |ompu tuan purba|

|ompu bonaiari| |ompu tuan natagor| |ompu tuan djodjor|

|ompu radjadiam| |ompu marhuarar|

|ama radjadiam| |radja bonauluam| |ompu paruma| |ompu baragugun| |ompu taronggal| |ompu tapioloan|

|ompu binahar| |ompu toga| |ompu marhaut| |ompu tinggi| |ompu manongkar| |ompo lumbuk| |ompu humbil|

|willem -partarombo| |madason| |luther|

|samuel| |rellus|

|lintong| |marlian| |romsen| |paladen|

|deddy|

|david| |daniel|

No comments:

Post a Comment